Wpisane przez: Wojtek
Kategoria:
- Domowy kościół
- Wspólnoty w parafii
2014-11-23 08:36:42
Założycielem Ruchu Światło-Życie (RŚ-Ż), nazywanego potocznie Oazą, a w nim Domowego Kościoła (DK), był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. W rozwoju DK ściśle współpracowała z założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu. Domowy Kościół czerpie z bogactwa charyzmatu Oazy i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame.

CZŁONKOWIE
Domowy Kościół gromadzi małżeństwa sakramentalne i rodziny, które wspólnie (mąż i żona) angażując się w proponowaną im formację, chcą się rozwijać we wzajemnej miłości i dążyć razem do świętości. Ruch pomaga nam w budowaniu prawdziwej jedności i stworzenia prawdziwie chrześcijańskiego środowiska dla wychowania dzieci. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. „Równi usługują równym” (Humane Vitae). W ten sposób rodzina może naprawdę stać się wspólnotą, "Kościołem domowym".

KRĄG
Spotykamy się raz w miesiącu w grupach 4 do 7 małżeństw (najlepiej z jednej parafii), pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Grupy takie nazywamy kręgami. Gromadzimy się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać w trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Wspólnie czytamy Słowo Boże, modlimy się, dzielimy się naszym życiem, zarówno codziennym, jak duchowym.
Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.
Spotkania kręgu odbywają się w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składają się z następujących części:
 • dzielenie się życiem (wydarzeniami, radościami, troskami) podczas symbolicznego posiłku
 • modlitwa (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze Słowem Bożym; tajemnica różańca)
 • formacja (dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, tzn. osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu)
Kręgi rodzin istnieją w Polsce, a także w wielu innych rajach europejskich oraz w Kanadzie i USA (głównie wśród Polonii; w 2011 r. w Luizjanie powstały pierwsze kręgi złożone z rodzin niepolonijnych).

DUCHOWOŚĆ
Pomiędzy spotkaniami podejmujemy trud formacji, służący budowaniu jedności w naszych małżeństwach i rodzinach. Nasza formacja w Domowym Kościele polega na wprowadzaniu w życie elementów (zobowiązań), dzięki którym następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.
Zobowiązania te są następujące:
 • codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania)
 • regularne spotkanie ze Słowem Bożym
 • codzienna Modlitwa Małżeńska
 • codzienna Modlitwa Rodzinna
 • comiesięczny Dialog Małżeński
 • systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną (Reguła Życia)
 • comiesięczne spotkania formacyjne kręgu,
 • uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych (przynajmniej raz w roku)
DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do: życia słowem Bożym (aby stawało się ono słowem życia), życia modlitwą (jako osobistego spotkania z Chrystusem-swoim Zbawicielem), życia sakramentalnego (zwłaszcza eucharystycznego), dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem (w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi) oraz postawy służby we wspólnocie Kościoła (według otrzymanych darów).

REKOLEKCJE
Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.

KONTAKT
para.rejonowa.sulejowek@gmail.com
tel. 502-192-351

Materiał z 15-dniowej Oazy Rodzin I stopnia w Laskowicach (2014):
  
www.youtube.com

Strona krajowa DK:
    www.dk.oaza.pl

Strona DK Diecezji Warszawsko-Praskiej:
    www.wpraga.oaza.pl/dk

Strona krajowa RŚ-Ż:
    www.oaza.pl

Strona RŚ-Ż Diecezji Warszawsko-Praskiej:
    www.wpraga.oaza.pl
 

Podziel się:
sledzik
Facebook
Brak wizyty duszpasterskiej na dziś.
Zobacz plan wizyty kolędowej
07:00 - K D† Małgorzata Dąbrowska
09:00 - K GImieninowa: o Boże bł., dla ks. Kamila Stańczuka
10:30 - K G† Jan (12 r. śm), Barbara (6 r. śm) i zm. z rodz. Wójcików i Olędzkich
12:00 - K GMsza w intencjach zbiorowych
1. O Boże bł., i opiekę Matki Bożej dla Czesława Sobieckiego w 85 r. urodzin;
2. O łaskę wiary i Boże bł., dla Katarzyny i Piotra;
3. † Czesław Witosz (13 r. śm) o pokój jego duszy; † Janusz Niewiatowski (9 r. śm);
4. † Zofia Szuba (15 r. śm), Roman Szuba o radość życia wiecznego;
5. † Seweryna Krasuska (84 r. śm.), Piotr Aleksandrowicz, Katarzyna i Jan Kopańscy;
6. † Roman Kowalik (5 r. śm), oraz Szczepan Kowalik, Edward i Jadwiga Rak;
7. † Mikołaj Kubasiński oraz Józef i Władysława Piotrkowicz;
18:00 - K G† Anna, Józef i Jan Buczek, Marianna, Jan, Czesław, Marian Jackiewicz
20:00 - K G† Waldemar Grodkowski
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia działania
wszystkich zawartych tu usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub
dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wiadomości
Prześlij wiadomość
Szukaj
Odwiedziło nas:
000000