Wpisane przez: Wojtek
Kategoria:
- 2015
2015-12-08 08:24:58
8 grudnia
Niepokalane Pocz
ęcie Najświętszej Maryi Panny

 
Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że
Najświętsza Maryja Panna
od pierwszej chwili swego poczęcia
mocą szczególnej łaski i przywileju
wszechmocnego Boga,
mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela rodzaju ludzkiego
została zachowana nietknięta
od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.
 
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi
8 grudnia 1854 bullą Ineffabilis Deus
ogłosił uroczyście r. papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie


„Jest to prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.
Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą i winnym herezji.”

Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego.
Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga.
Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością.
Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci - stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci).
Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego - braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.

 
O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy,
i za wszystkimi,
którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza
za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego
i poleconymi Tobie.
MODLITWA JANA PAWŁA II
NA UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP


Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
który napełnił Cię, Dziewico z Nazaretu, 
wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie. 
W Nim zostałaś Niepokalanie Poczęta!
Wybrana na Jego Matkę, 
w Nim i przez Niego zostałaś odkupiona bardziej niż jakakolwiek inna ludzka istota! 
Zachowana od dziedzictwa grzechu pierworodnego, 
zostałaś poczęta i przyszłaś na świat w stanie łaski uświęcającej. 
Łaski pełna! 
W dzisiejszą uroczystość czcimy tę tajemnicę wiary. 
W dniu dzisiejszym wraz z całym Kościołem czcimy odkupienie, które dokonało się w Tobie. 
Ten najszczególniejszy udział w odkupieniu świata i człowieka 
tylko dla Ciebie został zastrzeżony: jedynie dla Ciebie.
Witaj, Maryjo, Alma Redemptoris Mater! 
Ty, która jesteś pierwsza z odkupionych, 
dopomóż nam, ludziom dwudziestego wieku, który zbliża się ku swemu końcowi,
a równocześnie ludziom drugiego tysiąclecia po Chrystusie, 
odnaleźć swój udział w tajemnicy odkupienia. 
Dopomóż nam zrozumieć głęboki boski wymiar i równocześnie wymiar ludzki tej tajemnicy, 
i mieć pełniejszy dostęp do jej niewyczerpanych zasobów. 
O to wszystko prosimy Cię w dzisiejszą uroczystość: 
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. 
Amen.

Podziel się:
sledzik
Facebook
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia działania
wszystkich zawartych tu usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub
dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wiadomości
Prześlij wiadomość
Szukaj
Odwiedziło nas:
000000